Terapie prevence relapsu

Terapie prevence relapsu: Terapie prevence relapsu (RPT) je metoda, která klienty učí předvídat a účinně zvládat rizikové scénáře, při nichž je recidiva nejpravděpodobnější. Existuje několik přístupů k prevenci relapsu. Ty, které mají největší výzkumnou podporu, vycházejí z kognitivně-behaviorální terapie.

Strategie nácviku dovedností zvládání relapsu zahrnují jak kognitivní, tak behaviorální techniky. Kognitivní techniky poskytují klientům způsoby, jak přetvořit proces změny návyku na učení s očekávanými chybami a neúspěchy v průběhu rozvoje mistrovství. Behaviorální techniky zahrnují využití úprav životního stylu, jako jsou meditace, cvičení a duchovní praktiky, k posílení celkové schopnosti klienta zvládat návyky. Terapie prevence relapsu (RPT) je behaviorální program sebekontroly, který učí osoby závislé na návykových látkách, jak předvídat a zvládat možnost relapsu. RPT lze použít jako samostatný program léčby užívání návykových látek nebo jako program následné péče k udržení úspěchů dosažených během počáteční léčby užívání návykových látek. Základem RPT je nácvik dovedností pro zvládání závislosti, který klienty učí strategiím, jak:

  • pochopit relaps jako proces
  • identifikovat a účinně zvládat rizikové situace, jako jsou negativní emoční stavy, mezilidské konflikty, a sociální tlak
  • Vypořádat se s nutkáním a touhou
  • Zavést postupy kontroly škod během relapsu, aby se minimalizovaly negativní důsledky
  • Zůstat zapojen do léčby i po relapsu
  • Učit se, jak si vytvořit vyváženější životní styl

Strategie nácviku dovedností zvládání zahrnují kognitivní i behaviorální techniky. Kognitivní techniky poskytují klientům způsoby, jak přetvořit proces změny návyku na učení s očekávanými chybami a neúspěchy v průběhu rozvoje mistrovství. Behaviorální techniky zahrnují využití úprav životního stylu, jako jsou meditace, cvičení a duchovní praktiky, k posílení celkové schopnosti klienta zvládat problémy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.