Tanec „The Carlton“ se vymanil z ochrany autorských práv

Jak se hromadí žaloby proti videohernímu fenoménu Fortnite, jeden ze žalobců prohrál svou snahu o ochranu autorských práv k tanci „The Carlton“, který byl základem jeho žaloby.

Alfonso Ribeiro, známější jako Carlton Banks ze sitcomu The Fresh Prince of Bel-Air, vytvořil a debutoval tancem nazvaným „The Carlton“ v epizodě tohoto seriálu z roku 1991. V lednu se Ribeiro připojil k dalším umělcům a podal žalobu na Fortnite s tvrzením, že tato rekordní videohra vykradla jeho charakteristické pohyby. Tvrdil, že The Carlton „zůstává charakteristický, okamžitě rozpoznatelný a neoddělitelně spojený s identitou, celebritou a podobiznou“, uvádí se v jeho žalobě u kalifornského federálního soudu. Bude však muset pokračovat bez výhody autorskoprávní ochrany.

V nedávném rozhodnutí zamítlo Ribeirovu žádost oddělení autorského úřadu pro múzická umění se závěrem, že The Carlton nelze zaregistrovat jako choreografické dílo, protože „jde o jednoduchou taneční sestavu“.

Oddělení autorského úřadu definuje choreografii jako „složení a uspořádání související řady tanečních pohybů a vzorů uspořádaných do integrovaného, soudržného a výrazového celku“. Vzhledem k tomu, že choreografie je podmnožinou tance, Úřad pro autorská práva zaregistruje choreografické dílo pouze v případě, že obsahuje dostatečné množství choreografického autorství.

„Při přípravě současného zákona o autorských právech dal Kongres jasně najevo, že nemá v úmyslu chránit všechny formy tance nebo pohybu, a výslovně uvedl, že mezi ‚choreografická díla‘ nepatří kroky společenského tance a jednoduché sestavy,“ vysvětlil Úřad pro autorská práva. „Kromě toho „jednotlivé pohyby nebo taneční kroky samy o sobě nejsou chráněny autorským právem, například základní krok valčíku, krok hustle, grapevine nebo druhá poloha v baletu.“

Ribeirovo podání se skládalo z jednoduché sestavy složené ze tří tanečních kroků: V prvním kroku tanečník pohupuje boky, přičemž přešlapuje ze strany na stranu a přehnaně máchá rukama; ve druhém kroku tanečník udělá dva kroky na každou stranu, přičemž otevírá a zavírá nohy a ruce ve spojení. V posledním kroku jsou tanečníkovy nohy v klidu a jedna ruka je spuštěna z výšky nad hlavu do středu hrudníku, přičemž třepotá prsty.

„Kombinace těchto tří tanečních kroků je jednoduchou sestavou, která není registrovatelná jako choreografické dílo,“ uzavřel Úřad pro autorská práva. „Vaše žádost o registraci se proto zamítá.“

Pro přečtení zamítavého rozhodnutí Úřadu pro autorská práva klikněte zde.

Proč je to důležité: Zamítnutí ze strany Úřadu pro autorská práva poukazuje na problémy, kterým žalobci čelí ve svých žalobách proti Fortnite. Jak Úřad pro autorská práva vysvětlil, společenské tance a jednoduché sestavy nejsou „choreografickými díly“ podléhajícími ochraně podle autorského zákona. Bez takové ochrany bude pro Ribeira a další žalobce obtížné přesvědčit soud, že videohra ukradla jejich taneční pohyby.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.