Republikáni, demokraté se rozcházejí v názorech na vlastní zdravotní péči

Story Highlights

  • 73 % republikánů, 52 % demokratů je spokojeno s náklady na zdravotní péči
  • Malé rozdělení stran v těchto názorech před rokem 2019
  • Republikáni častěji hodnotí kvalitu své zdravotní péče jako vynikající

WASHINGTON, D.C. — Míra spokojenosti republikánů a demokratů s tím, kolik platí za svou zdravotní péči, se v uplynulém roce rozcházela. Podíl 73 % republikánů, kteří jsou spokojeni s celkovými náklady, jež platí za zdravotní péči, se zvýšil oproti 60 % před rokem a představuje dosud nejvyšší úroveň spokojenosti v této skupině. Naproti tomu 52 % demokratů, což je pokles z 61 %, je spokojeno – jde o nejnižší spokojenost demokratů v 19letém trendu Gallupovy studie.

Změny ve spokojenosti s náklady na zdravotní péči podle stran, 2018-2019
Jste obecně spokojeni nebo nespokojeni s celkovými náklady, které platíte za svou zdravotní péči? (% spokojených)
.

2018 2019 Změna
% % poc. str.
Republikáni 60 73 +13
Nezávislí 52 58 +6
Demokraté 61 52 -9
Gallup

Nejnovější výsledky vycházejí z každoročního průzkumu společnosti Gallup v oblasti zdraví a zdravotní péče, provedeného v listopadu. 1-14.

Před letošním rokem existovaly mírné rozdíly podle stran ve spokojenosti s osobními náklady na zdravotní péči, přičemž republikáni byli obvykle spokojenější. Průměrná úroveň spokojenosti v letech 2001 až 2018 byla 62 % u republikánů a 59 % u demokratů.

Zdravotní péče byla klíčovým tématem volební kampaně v roce 2020, kdy se demokratičtí prezidentští kandidáti přeli o plány jednotné zdravotní péče, jako je „Medicare for All“, oproti skromnějšímu rozšíření současného systému, které by umožnilo Američanům zachovat si své stávající zdravotní plány.

Stranické posuny se letos v souhrnu do značné míry vyrušují, spokojenost Američanů dosahuje 61 %, zatímco před rokem to bylo 58 %. Obecně lze říci, že dospělí Američané vykazují konzistentní úroveň spokojenosti s tím, co platí za zdravotní péči, která se od roku 2001, kdy Gallup poprvé položil tuto otázku, pohybuje mezi 54 % a 64 %.

Rozdíly mezi stranami v názorech na další aspekty zdravotní péče také rostou

Obě hlavní stranické skupiny obecně hodnotí pokrytí a kvalitu své zdravotní péče pozitivně, ale republikáni jsou na tom pozitivněji.

V současné době 81 % republikánů, oproti 76 % před rokem, uvádí, že jejich zdravotní péče je buď vynikající, nebo dobrá. Názory demokratů na jejich pokrytí se v podstatě nezměnily – 69 % oproti 71 % v loňském roce ho hodnotí pozitivně.

Také 86 % republikánů oproti 78 % demokratů tvrdí, že kvalita jejich zdravotní péče je výborná nebo dobrá. U demokratů je to o čtyři procentní body méně než před rokem.

Rozdíly mezi jednotlivými stranami jsou ještě větší, pokud izolujeme ty, kteří hodnotí své pokrytí nebo kvalitu jako „vynikající“. Toto nejvyšší hodnocení dává svému pokrytí 43 % republikánů oproti 23 % demokratů. Stejně tak republikáni častěji než demokraté hodnotí kvalitu poskytované zdravotní péče jako vynikající (52 % oproti 26 %).

Američané celkově hodnotili oba aspekty své zdravotní péče v posledních 19 letech velmi pozitivně, a to jen s mírnými rozdíly.

Současných 71 % těch, kteří hodnotí své pokrytí pozitivně, je o jeden procentní bod pod rekordním trendem z roku 2011, ale tento podíl klesl jen na 63 %. Hodnocení kvality zdravotní péče se od roku 2001 pohybuje od 76 % do 83 %.

Výsledky

Američané jsou převážně spokojeni s kvalitou své zdravotní péče, jejím pokrytím a náklady, ale republikáni jsou stále spokojenější než demokraté. Přesto je většina demokratů se svou zdravotní péčí spokojena. A přestože většina demokratů podporuje státem řízený systém zdravotní péče, takový plán by pravděpodobně vedl k tomu, že Američané krytí soukromými pojistnými plány by byli nuceni vzdát se plánů, které v současnosti mají a využívají.

Zastánci zdravotních plánů Medicare for All tvrdí, že celkové náklady Američanů – včetně vyšších daní, ale bez pojistného a poplatků z kapes – mohou být nižší. Dalším potenciálně pozitivním výsledkem je, že Američané mohou v rámci Medicare for All využívat některé výhody, které jejich současné plány nenabízejí. Odebrání zdravotních plánů, které Američané obecně hodnotí kladně, však představuje hlavní překážku v tom, aby veřejnost podpořila systém jednoho plátce.

Podívejte se na kompletní odpovědi na otázky a trendy.

Přečtěte si více o tom, jak funguje Gallup Poll Social Series.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.