Produkty Hartz proti blechám a klíšťatům staženy z trhu

WASHINGTON, DC, 2. prosince 2002 (ENS) – Tisíce onemocnění a úmrtí
u koček a koťat vedly ke stažení některých produktů proti blechám a klíšťatům z trhu,
spolu s novými varovnými štítky a dalšími ochrannými opatřeními.

Před více než rokem jsme zveřejnili článek informující o úmrtích koček po použití přípravků Hartz Advanced Care Brand Flea and Tick Drops Plus for Cats and Kittens a Hartz Advanced Care Brand Once-a-Month Flea and Tick Drops for Cats and Kittens.

Americká agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) minulý týden uvedla, že obavy o bezpečnost vyplývající z používání dvou přípravků proti blechám a klíšťatům pro kočky a koťata vedly agenturu k tomu, aby přesvědčila společnost Hartz Mountain Corp. aby přijala opatření ke snížení možných rizik pro domácí zvířata plynoucích z používání těchto výrobků.

Na základě dohody s EPA společnost Hartz ukončila prodej a distribuci přípravků Hartz Advanced Care Brand Flea and Tick Drops Plus for Cats and Kittens a Hartz Advanced Care Brand Once-a-Month Flea and Tick Drops for Cats and Kittens. Společnost stáhne tyto výrobky z trhu a přebalí a nově označí své stávající zásoby pesticidů, aby informovala spotřebitele o jejich rizicích.

Pro další vyhodnocování obav o bezpečnost pro kočky EPA rovněž požaduje, aby společnost Hartz předložila další studii bezpečnosti pro zvířata provedenou nezávislou laboratoří a aby předkládala další čtvrtletní zprávy týkající se konkrétně koček, ve kterých shrne všechny případy toxických účinků výrobků Hartz.

EPA požádala o dohodu po prošetření tisíců případů, kdy domácí zvířata trpěla nežádoucími účinky těchto výrobků. Stížnosti zahrnovaly drobné problémy, jako je podráždění kůže nebo vypadávání srsti v místě aplikace, až po závažnější účinky na nervový systém, jako je třes, křeče a někdy i smrt.

Změněné označení výrobků, které se začnou objevovat na pultech obchodů v průběhu několika příštích měsíců, bude obsahovat přísnější bezpečnostní pokyny a návod k použití. Podle revidovaných pokynů k použití bude aplikace přípravků omezena na jedno místo aplikované na zadní část
hlavy zvířete, čímž se sníží pravděpodobnost, že kočka chemickou látku olízne a spolkne.

Nové etikety budou také uživatele nabádat, aby se před použitím těchto přípravků u oslabených, starých, léčených, březích nebo kojících zvířat nebo zvířat, o nichž je známo, že jsou citlivá na pesticidy, poradili s veterinárním lékařem. Na etiketách bude uvedeno, že kočky by měly být po aplikaci přípravku sledovány a v případě zjištění jakýchkoli nežádoucích příznaků by mělo být zvíře omyto jemným mýdlem a opláchnuto vodou a posouzeno veterinárním lékařem.

Úřad EPA rovněž požaduje, aby společnost Hartz provedla vzdělávací program pro spotřebitele, který bude zahrnovat internetové stránky, přímou poštovní kampaň pro majitele domácích zvířat, obchody s domácími zvířaty a veterinární lékaře týkající se nových bezpečnostních zlepšení. Pokud se spotřebitelé rozhodnou některý z obou výrobků Hartz vrátit, očekává se, že jim jej společnost vymění za nově označený výrobek nebo vrátí kupní cenu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.