OLDOWANSKÉ NÁSTROJE

=Oldowanské nástroje= “’Oldowanské nástroje“‘ byly nejzákladnější z “’mladšího paleolitu“‘. (raná doba kamenná). Tyto nástroje byly vyrobeny z říčních oblázků, které byly udeřeny o jinou horninu, aby vzniklo několik ostrých šupin a také „jádro“ s ostrou hranou. Tato jednoduchá technika se nazývá „úder tvrdým kladivem“. Tyto nástroje poprvé hojně používal Homo habilis a zlomky kostí nalezené u těchto homininů naznačují, že tyto nástroje sloužily k “rozbíjení kostí a vyškrabování výživné a energeticky bohaté kostní dřeně“ z mršin. To mohlo poskytnout bílkoviny a energii, které umožnily další vývoj mozku. Použití kamene k výrobě šupin z jiného kamene a jejich následné použití k řezání zahrnuje řetězec událostí, které byly pravděpodobně příliš složité na to, aby je raní hominini spojili v jediném záblesku inspirace. Je mnohem pravděpodobnější, že to probíhalo postupně, přičemž nejstarší nástroje byly nezamýšleným výsledkem nesouvisejících procesů, jako je například rozbíjení plodů. Nakonec se naši předkové naučili tyto nástroje vyrábět nikoliv podle vlastního návrhu, ale napodobováním starších jedinců.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.