O přípravku | Campho-Phenique

Přípravek Campho-Phenique® byl poprvé představen v roce 1884 jako výsledek experimentů s fenolem, které v roce 1867 provedl Joseph Lister. Lister prokázal, že použití fenolu k čištění pokožky pacienta před a po operaci může výrazně snížit výskyt infekcí.

Po svém prvním uvedení na trh se tekutina Campho-Phenique masově vyrábí až v roce 1944, kdy výrobek získává společnost Sterling Drug. Následujícího roku je znovu umístěn jako antiseptikum pro první pomoc a zpřístupněn veřejnosti. Poté, v roce 1979, je Campho-Phenique přetvořen na gel pro první pomoc.

Teprve v roce 1984 se Campho-Phenique stává přípravkem proti oparům a dalších 19 let, než je na trh uveden Campho-Phenique Cold Sore Treatment for Scab Relief.

Dnes Campho-Phenique nabízí tři výrobky – Cold Sore Treatment, Pain Relieving Antiseptic Liquid a Pain and Itch Relieving Antiseptic Gel. Každý výrobek využívá fenol jednak jako antiseptikum zabraňující šíření infekce a sekundární infekci, jednak jako lokální anestetikum tlumící bolest, která je ve všech těchto případech častým příznakem, a.. Všechny léky lze zakoupit jako volně prodejný prostředek v místních lékárnách a na internetu.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.