Léčba koronavirového onemocnění (COVID-19)

CCDC doporučuje, aby všichni lidé nosili látkové obličejové masky na veřejných místech, kde je obtížné udržet odstup 6 stop od ostatních. To pomůže zpomalit šíření viru od lidí bez příznaků nebo lidí, kteří nevědí, že se virem nakazili. Látkové obličejové masky by se měly nosit i nadále při dodržování fyzického odstupu. Návod na domácí výrobu masek naleznete zde.
Poznámka: Je velmi důležité vyhradit chirurgické masky a respirátory N95 pro zdravotnické pracovníky.

V současné době se na celém světě zkoumají možnosti vakcíny a léčby proti COVID-19. Existují určité důkazy, že některé léky mohou mít potenciál být účinné s ohledem na prevenci onemocnění nebo léčbu příznaků COVID-19.

Než však budou potenciální vakcíny a další způsoby léčby k dispozici, musí vědci provést randomizované kontrolované studie na lidech. To může trvat několik měsíců i déle.

Zde jsou uvedeny některé možnosti léčby, které jsou v současné době zkoumány pro ochranu před SARS-CoV-2 a léčbu příznaků COVID-19.

Remdesivir

Remdesivir je experimentální širokospektré antivirotikum původně určené k léčbě eboly.

Výzkumníci zjistili, že remdesivir je vysoce účinný v boji proti novému koronaviru v izolovaných buňkách.

Tato léčba zatím není schválena u lidí, ale v Číně byly realizovány dvě klinické studie tohoto léku. Jedno klinické hodnocení bylo nedávno schváleno také úřadem FDA ve Spojených státech.

Chlorochin

Chlorochin je lék, který se používá v boji proti malárii a autoimunitním onemocněním. Používá se již více než 70 let a je považován za bezpečný.

Výzkumníci zjistili, že tento lék je účinný v boji proti viru SARS-CoV-2 ve studiích prováděných ve zkumavkách.

V současné době probíhá nejméně 10 klinických studií, které se zabývají možným použitím chlorochinu jako možnosti boje proti novému koronaviru.

Lopinavir a ritonavir

Lopinavir a ritonavir se prodávají pod názvem Kaletra a jsou určeny k léčbě HIV.

V Jižní Koreji byla 54letému muži podávána kombinace těchto dvou léků a došlo u něj k výraznému snížení hladiny koronaviru.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) by užívání přípravku Kaletra v kombinaci s dalšími léky mohlo být přínosné.

APN01

V Číně má být brzy zahájena klinická studie, která má prověřit potenciál léku s názvem APN01 v boji proti novému koronaviru.

Vědci, kteří poprvé vyvinuli lék APN01 na počátku roku 2000, zjistili, že se na infekcích SARS podílí určitý protein zvaný ACE2. Tento protein také pomáhal chránit plíce před poškozením v důsledku respirační tísně.

Z nejnovějších výzkumů vyplývá, že koronavirus 2019, stejně jako SARS, také využívá protein ACE2 k infikování buněk u lidí.

Randomizovaná dvouramenná studie bude zkoumat účinek léku na 24 pacientech po dobu 1 týdne. Polovina účastníků studie bude dostávat lék APN01 a druhé polovině bude podáváno placebo. Pokud budou výsledky povzbudivé, budou provedeny rozsáhlejší klinické studie.

Favilavir

Čína schválila použití antivirotika favilaviru k léčbě příznaků onemocnění COVID-19. Léčba se provádí pomocí antivirotik. Lék byl původně vyvinut k léčbě zánětů v nose a krku.

Ačkoli výsledky studie ještě nebyly zveřejněny, lék se údajně ukázal jako účinný při léčbě příznaků COVID-19 v klinické studii na 70 osobách.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.