Jak fungují kauce v Texasu

Jak fungují kauce v Texasu Snadný způsob

Pokud jde o pochopení toho, jak fungují kauce v Texasu, spoludlužníci by měli vědět, že proces kauce, poplatky a dohled jsou v Texasu typické stejně jako ve většině států. Kauční dluhopisy, které texaské úřady používají k propuštění osob zatčených z vězení před datem soudního jednání, existují již mnoho desetiletí. Pochopení toho, jak proces kauce funguje spolu s poplatky a úhradami spojenými s kaučními dluhopisy, je velmi důležité, abyste věděli, co a komu máte platit.

Systém kaucí v Texasu

Když je osoba obviněna z trestného činu a převezena do vězení, probíhá proces rezervace, který obvykle trvá hodinu nebo dvě, než je obviněnému stanoven termín soudu, kde bude čelit svým obviněním. V tomto okamžiku se může dotyčná osoba rozhodnout, zda zůstane ve vězení až do data soudu, nebo zda si nechá zaplatit kauci. Pokud se rozhodne pro druhou možnost, bude muset kontaktovat licencovaného okresního kauciového agenta nebo požádat přítele či člena rodiny, aby tak učinil za něj.

V Texasu existují tři způsoby, jak může být osoba propuštěna z vězení;

  • Propuštění na základě vlastního uznání (ROR)
  • Peněžitá kauce
  • Záruční kauce

Propuštění na základě vlastního uznání nevyžaduje, aby byly pro účely kauce použity žádné peníze. Obviněný pouze podepíše prohlášení, že se vrátí ke všem soudním jednáním v okrese. Peněžitá kauce znamená, že celá částka kauce je zaplacena v hotovosti věznici nebo soudu. Přestože se vám vrátí 100 % peněz, jedná se o nákladnou variantu.

Ve většině případů se však zpravidla používá kauce, kterou zprostředkovává agent pro kauce. To bude vyžadovat zaplacení předem stanoveného pojistného agentovi a kauce bude hrazena společností. V tomto okamžiku je nyní agent pro kauce zodpovědný za to, že se osoba, která získala záruku, dostaví v určený čas k soudu.

Poplatky za kauce &Poplatky v Texasu

Stejně jako ve většině států si agent pro kauce v Texasu účtuje poplatek ve výši 10 % z celkové částky kauce, která byla stanovena. Za kauci ve výši 5 000 USD tedy bude třeba zaplatit poplatek ve výši 500 USD. Tento poplatek je nevratný a poskytne obviněnému peníze potřebné ke složení kauce a propuštění na svobodu do doby, než se dostaví k soudu. Agentům pro kauce v Texasu nemusí být nutně zaplaceno v hotovosti, protože někteří berou kreditní karty nebo používají zástavu, aby pomohli zajistit kauci. Někteří ručitelé mohou dokonce přijímat peněžní gramy Western Union, aby obdrželi platby od spoludlužníků mimo stát.

Záruka obvykle připadá na vozidla, nemovitosti nebo jiné cennosti, které mohou být znovu prodány za celkovou částku kauce, která byla stanovena. Jakmile se dostaví k soudu, je zástava vrácena fyzické osobě, ačkoli 10% poplatek je stále nevratný. Mnoho agentů poskytujících kauce bude v případě potřeby poskytovat také půjčky na pokrytí 10 % a opětovné splacení bude založeno na zástavě nebo na stanoveném splátkovém kalendáři.

Stejně jako u každé kauce v Texasu je pro potřeby spoludlužníků a/nebo obžalovaných velmi důležité najít nejrenomovanějšího agenta pro kauce, takže se vyplatí před přijetím závazku provést malý průzkum. Mějte na paměti, že všichni poskytovatelé kaucí musí mít licenci v rámci okresu, ve kterém poskytují služby v oblasti kaucí.

Texas Bail Bonds Are Different Per County

Každá texaská společnost poskytující kauce může vypisovat dluhopisy pouze v okrese, ve kterém má licenci. Licence bailbonds se nevztahuje na celý stát, jak je to typické ve většině států USA. V každém okrese, ve kterém chce dluhopisář působit, musí mít licenci prostřednictvím dané okresní rady pro kauce. Více o zákonech o kaucích v Texasu v níže uvedeném PDF souboru:

Další informace o tom, jak fungují kauce, mohou obyvatelé Texasu konzultovat s webovými stránkami texaského ministerstva pojištění, což je součást státní správy, která dohlíží na agenty pro kauce. Osoba, která potřebuje texaskou kauci, se také může obrátit na místní okresní radu pro kauce. Nebo návštěvou místní asociace pro kauce v daném okrese. Chcete-li se podívat na asociaci pro kauce v okrese Hidalgo v Texasu, navštivte Hidalgo County Bail Bond Association | HCBBA

Video: Jak fungují kauce v Texasu

Informace o kaucích v Texasu

Jak fungují kauce v Texasu? Texaský agent pro kauce složí kauci po zaplacení 10 % pojistného. Dluhopisový agent pak ručí za celou výši kauce okresu, ve kterém má licenci. Pokud se obviněný nedostaví k žádnému ze soudních jednání nebo k soudu, je dluhopisář povinen přivést obviněného, nyní uprchlého, zpět před soud. Pokud se obžalovaného nepodaří v přiměřené době nalézt, ručí za celou částku kauce společnost poskytující kauce.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.