Co je to ableismus? | Stop ableismu

Ableismus – praktiky a dominantní postoje ve společnosti, které znehodnocují a omezují potenciál osob s postižením. Soubor praktik a přesvědčení, které přisuzují nižší hodnotu (hodnotu) lidem s vývojovým, emocionálním, fyzickým nebo psychiatrickým postižením.
Disablismus – Soubor předpokladů (vědomých nebo nevědomých) a praktik, které podporují rozdílné nebo nerovné zacházení s lidmi kvůli skutečnému nebo domnělému postižení.
Lidé, kteří nemají postižení nebo nejsou v blízkosti někoho, kdo ho má, nemusí chápat, jak je svět nastaven pro lidi bez postižení. Pro ty, kteří postižení nemají, může být neviditelný. Někdy to není záměrné, ale za určitých okolností je to velmi záměrné.
Říká se, že ableistická společnost je taková, která považuje osoby bez postižení za standard „normálního života“, což vede k tomu, že veřejná i soukromá místa a služby, vzdělávání a sociální práce jsou budovány tak, aby sloužily „standardním“ lidem, a tím ze své podstaty vylučují osoby s různými druhy postižení.
Osoby s postižením se denně setkávají s mnoha druhy bariér. Ty mohou být fyzické, postojové nebo systémové.

Domů | Další →

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.