42 geniálních Buddhových citátů o míru, životě a štěstí

Buddhovy zásady jsou ty, podle kterých můžeme žít všichni, bez ohledu na naše přesvědčení.

Budha nás učí osvícení, míru, být zajedno sám se sebou a štěstí.

Spojil jsem seznam 42 Buddhových citátů o míru, životě a štěstí. Podívejte se na ně níže a dejte nám vědět své oblíbené citáty v sekci komentářů.

42 Buddhových citátů o míru, životě &štěstí

1. „Nezabývejte se minulostí, nesněte o budoucnosti, soustřeďte mysl na přítomný okamžik“. – Buddha

2. „Mysl je všechno. Čím myslíš, tím se stáváš.“ – Buddha

3. „Utvářejí nás naše myšlenky, stáváme se tím, na co myslíme. Když je mysl čistá, radost ji následuje jako stín, který nikdy neodejde.“ – Buddha

4. „Nikdo nás nezachrání, jen my sami. Nikdo nemůže a nikdo nesmí. My sami musíme jít po cestě.“ – Buddha

5. „Na cestě k pravdě se člověk může dopustit jen dvou chyb: neprojít celou cestu a nezačít ji.“ – Buddha

6. „Není nic tak neposlušného jako neukázněná mysl a není nic tak poslušného jako ukázněná mysl.“ – Buddha

7. „Jediným skutečným selháním v životě je nebýt věrný tomu nejlepšímu, co člověk zná.“ – Buddha

8. „Nemůžeš jít po cestě, dokud se sám nestaneš cestou.“ – Buddha

9. „Mír přichází zevnitř. Nehledej ho vně.“ – Buddha

10. ze 42 Buddhových citátů

10. Buddha

. „Když někomu rozsvítíš lampu, rozzáří to i tvou cestu.“ – Buddha

11. „Pokud nenajdeš nikoho, kdo by tě na duchovní cestě podpořil, jdi sám. S nezralými není žádná společnost.“ – Buddha

12. „V oddělenosti spočívá největší bída světa, v soucitu je pravá síla světa.“ – Buddha

13. „Ke štěstí nevede žádná cesta: štěstí je cesta.“ – Buddha

14. „Nebudeš potrestán za svůj hněv, budeš potrestán svým hněvem.“ – Buddha

15. „Celým tajemstvím existence je nemít strach.“ – Buddha

16. „Bolest je jistá, utrpení je nepovinné.“ – Buddha

17. „Od jediné svíčky lze zapálit tisíce svíček a životnost svíčky se nezkrátí. Štěstí se nikdy nezmenšuje tím, že je sdíleno.“ – Buddha

18. „Veškeré špatné jednání vzniká kvůli mysli. Pokud se mysl promění, může špatné jednání zůstat?“ – Buddha

19. „Překonat sebe sama je větší úkol než překonat druhé.“ – Buddha

20. ze 42 Buddhových citátů

20. „Tvým úkolem je objevit svou práci a pak se jí z celého srdce věnovat.“ – Buddha

21. „Ani smrti se nemusí bát ten, kdo žil moudře.“ – Buddha

22. „Lidé, kteří mají své názory, se jen obtěžují navzájem.“ – Buddha

23. „Jeden okamžik může změnit den, jeden den může změnit život a jeden život může změnit svět.“ – Buddha

24. „Jakákoli slova, která vyslovíme, bychom měli volit opatrně, protože lidé je uslyší a budou jimi ovlivněni v dobrém i zlém.“ – Buddha

25. „Nenávist nepřestává skrze nenávist v žádném okamžiku. Nenávist přestává skrze lásku. To je nezměnitelný zákon.“ – Buddha

26. „Každé ráno se znovu rodíme. To, co děláme dnes, je to nejdůležitější.“ – Buddha

27. „Nic nikdy neexistuje zcela osamoceně, vše je ve vztahu ke všemu ostatnímu.“ – Buddha

28. „Ke zlým cestám svádí člověka jeho vlastní mysl, ne jeho nepřítel nebo nepřítel.“ – Buddha

29. ze 42 Buddhových citátů

29. „Nic ti nemůže ublížit tolik jako tvé vlastní nestřežené myšlenky.“ – Buddha

30. „Tak jako se poklady odkrývají ze země, tak se ctnost objevuje z dobrých skutků a moudrost z čisté a klidné mysli. Aby člověk mohl bezpečně projít bludištěm lidského života, potřebuje světlo moudrosti a vedení ctnosti.“ – Buddha

31. „S hlupáky není žádné kamarádství. Než aby člověk žil s lidmi, kteří jsou sobečtí, ješitní, hádaví a tvrdohlaví, ať raději kráčí sám.“ – Buddha

32. „Ať přečteš kolik chceš svatých slov, ať jich vyslovíš kolik chceš, k čemu ti budou, když podle nich nebudeš jednat?“ – Buddha

33. „Je lepší dobře cestovat než dorazit.“ – Buddha

34. „Držet se hněvu je jako uchopit žhavý uhlík s úmyslem hodit ho po někom jiném; to ty se popálíš.“ – Buddha

35. „Je v povaze věcí, že v člověku zbaveném výčitek svědomí vzniká radost.“ – Buddha

36. „Dávej, i když máš jen málo.“ – Buddha

37. „Najdeš-li moudrého kritika, který tě upozorní na tvé chyby, následuj ho jako průvodce k ukrytému pokladu.“ – Buddha

38. „Pokud hledající nenajde společníka, který by byl lepší nebo rovnocenný, ať odhodlaně pokračuje v samotářské cestě.“ – Buddha

39. „Meditujte … neotálejte, abyste toho později nelitovali.“ – Buddha

40. „Ušlechtilým se nenazývá ten, kdo škodí živým bytostem. Ušlechtilým se nazývá ten, kdo neubližuje živým bytostem.“ – Buddha

41. „Disciplinovaná mysl přináší štěstí.“ – Buddha

42. „Ten, v němž již neexistuje touha a žízeň, které udržují stávání se; jak bys mohl vystopovat toho Probuzeného, bez stop a s neomezeným dosahem.“ – Buddha

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.